דף ראשי | תעשיית הרכב | תחומי פעילות | הדרכות | לקוחות | צור קשר
תחומי פעילות מערכת איכות ISO 9001:2015 
מערכת איכות
ISO 9001:2015 הינו תקן הבסיס לניהול מערכות איכות בארגונים.
יישום אפקטיבי של מערך ניהול איכות, המשולב היטב עם הניהול העסקי והאסטרטגי של הארגון תורם ליעול התהליכים, השגת מטרות ויעדים שהוגדרו, צמצום עלויות, ושיפור התוצאות העסקיות של הארגון.

אלמנטים מרכזיים בניהול איכות:
- שילוב מטרות האיכות ומדיניות האיכות כחלק אינטגרלי מהאסטרטגיה הארגונית העסקית
- התמקדות בלקוח
- מעורבות מלאה של הנהלה, מחויבות ואחריות הנהלה לנושא האיכות
- מערך איכות מתועד ועדכני, בהתאם להתפתחות האגון והסביבה העסקית
- ניהול משאבים אפקטיבי (משאבי אנוש ומשאבי תשתית)
- בקרת תהליך מימוש המוצר, תיקוף תהליכים והבטחת האיכות
- ניטור ומדידת התהליכים, ניתוח המידע
- פעולות שיפור ויעול תהליכים, תוך הגדרת יעדים ומדידת הצלחה

שחקים איכות עוסקת בהקמה ותמיכה של מערכות ניהול איכות בתעשייה, בגישה של התאמה מלאה לאופיו של הארגון וצרכיו העסקיים.

  דף ראשי | צור קשר | מפת אתר | שחקים איכות בע"מ | מושב מנוף | ד.נ משגב | שחר נייד:052-6686866 | פקס:050-6811796 | shahar@shq.co.il